ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
กลับดูรายการข่าวของ CSSC
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ CSSC(23 มีนาคม 2564)

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 - กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมฯ และผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องมือทดสอบมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ CSSC ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหนังสือ AEDP ภาคประชาชน ไว้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป


สถิติ (ThisNews) (ตั้งแต่ พ.ย. 60)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

3 / 19 / 109 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60)109 ครั้ง