ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
การรับรองความสามารถการทดสอบค่าใช้จ่ายการทดสอบ

การรับรองห้องปฏิบัติการ

  ปัจจุบัน CSSC มจธ.ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ตาม มอก.17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025:2005 โดย สมอ. หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0343 ในขอบข่ายการทดสอบสาขาไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน/แบบฟิล์มบาง ตามมาตรฐาน มอก 1843-2553 IEC61215:2005 และ มอก 2210-2555 IEC61646:2008 ขอบข่ายการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด Stationary lead-acid batteries : Vented types ตามมาตรฐาน IEC60896-11 และขอบข่ายการทดสอบอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย Inverter (Single phase, Grid-connected / Grid-tied)

  นอกจากนั้น CSSC ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ในการบริการทดสอบ การฝึกอบรมด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานสะอาด

  


สถิติ (TestingPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

3 / 218 / 1716 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)16372 ครั้ง