ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
การรับรองความสามารถการทดสอบค่าใช้จ่ายการทดสอบ

การรับรองห้องปฏิบัติการ

  ปัจจุบัน CSSC มจธ.ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ตาม มอก.17025-2561 หรือ ISO/IEC 17025:2017 โดย สมอ. หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 1645 ในขอบข่ายการทดสอบสาขาไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน/แบบฟิล์มบาง ตามมาตรฐาน มอก. 61215 เล่ม 1 มอก. 61215 เล่ม 2 IEC61215-1 IEC61215-2 IEC61215:2005 และ มอก 2210-2555 IEC61646:2008 รวมถึงมาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัย มอก. 2580 เล่ม 2 IEC61730-2 และ IEC TS 62804-1 (PID) IEC TS 60904-13 (EL) ขอบข่ายการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ประเภทช่องระบายอากาศ (Vented types) ตามมาตรฐาน IEC60896-11 แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ประเภทวาล์วระบายแรงดัน (Valve regulated types) ตามมาตรฐาน IEC60896-21 และแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดใช้สตาร์ต (SLI types) ตามมาตรฐาน มอก. 6 เล่ม 1 IEC60095-1 และขอบข่ายการทดสอบอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจำหน่าย Inverter (Single phase, Grid-connected / Grid-tied)

  นอกจากนั้น CSSC ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ในการบริการทดสอบ การฝึกอบรมด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานสะอาด

  


สถิติ (TestingPage) (ตั้งแต่ พ.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 249 / 1310 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ 16 พ.ย. 59)18902 ครั้ง