ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
CES Solar Cells Testing Center (CSSC)
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
HomeAbout UsNewsTestingTrainingResearchKnowledgeContact Us
THEN
CSSC - Training Program
ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564
กำหนด วัน เวลาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาอบรมสถานภาพรายละเอียด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณน้ำฝน อินทร์พัตรา
โทร. 02470-7446 หรือ โทรสาร: 02470-7445
หรือ แจ้งข้อความผ่าน เมนู Contact Us

สถิติ (TrainingPage) (ตั้งแต่ เม.ย. 59)
ผู้เข้าชมวันนี้ / เดือนนี้ / ปีนี้

1 / 78 / 1736 IP
ผู้เข้าชมทั้งหมด (ตั้งแต่ มิ.ย. 55)18995 ครั้ง